CSS Overlay Slide Top

Fade Demo

Fade Up Demo

Fade Down Demo

Fade Left Demo

Fade Right Demo

Rotate Demo

Flip X Demo

Flip Y Demo

Zoom Demo

Overlay option demo